“Verkopen is mijn passie en roeping!”

Sales Coach Walter SpruytAls student moest Walter Spruyt een keuze maken: of scheikunde studeren en onderzoeker worden of boeken schrijven of psychologie studeren. Hij studeerde af als ingenieur in de biochemie. Inmiddels realiseerde hij echter alle drie zijn jeugddromen… met The Sales Coach als eindresultaat. Walter Spruyt beschouwt verkopen als zijn passie en roeping.

Als ingenieur biochemie lag het niet meteen voor de hand dat de jonge Walter Spruyt zijn carrière zou wijden aan het ontrafelen van de geheimen van het verkoopsproces. Eerder zag hij zich aan het werk als fundamenteel onderzoeker van de menselijke genen.

In de mechaniek van het verkoopsmysterie

Toen hij na zijn studie als verkoper begon, raakte hij evenwel volledig in de ban van het mysterie van het verkoopsmechanisme. Door veldobservatie en verder onderzoek verwierf hij vernieuwende en baanbrekende inzichten in hoe verkoopsprocessen functioneren. Deze inzichten vertaalde hij naar praktijkgerichte tips en een methodiek voor individuele sales coaching. Met zijn achtergrond als ingenieur volgt Walter een gestructureerde en methodische benadering van het verkoopproces. Dat geeft houvast, vooral voor technische mensen die overstappen naar de verkoop.

Psychologie in sales coaching

Nog steeds neemt het volgen en observeren van verkoopsgesprekken de helft van zijn tijd in beslag. Zijn enorme interesse in én kennis van psychologie komt tot zijn recht als sales coach van individuele verkopers.

Een succesvolle verkoper overwint zijn angsten en vooroordelen om te verkopen en laat zijn foute vooronderstellingen los. Het vraagt heel wat psychologisch inzicht om verkopers, accountmanagers, adviseurs en commerciële medewerkers over deze drempel te helpen.

Schrijver van verkoopboeken

Zijn droom als schrijver realiseerde Walter Spruyt met het schrijven van zeven handboeken om beter en meer te verkopen. In deze boeken verwerkte hij al zijn tactische inzichten en praktische tips. Naast deze boeken publiceert Walter Spruyt op Linkedin vrijwel wekelijks een nieuwe tip om beter te verkopen.

Walter Spruyt is ook free lance redactie medewerker bij Verkopersonline.nl.

Je vind zijn bijdragen op hier.

Meer weten over Walter Spruyt?

Connecteer met hem op LinkedIn.

Website by Tonc | Privacybeleid