Achttien karakteristieken van onethische zelfpromotors

De meeste mensen hebben last van één of andere vorm van contactaversie. We zijn niet geneigd onszelf spontaan voor het voetlicht te plaatsen. Sommige mensen kunnen dat wel. Dat zijn de natuurlijke zelf-promotors. Ze hebben de gave zichzelf makkelijk zichtbaar te maken waardoor ze ook makkelijk contacten leggen. Maar, niet iedereen gebruikt deze gave op een gezonde manier. Sommige mensen deinzen er niet voor terug te manipuleren en te intrigeren. Hoedt u voor onethische zelf-promotors. Hier volgen zeventien karakteristieken van onethische zelf-promotors.

 1. Dwangmatig refereren naar gekende namen

De meeste commercieel ingestelde mensen hebben contacten en relaties. Sommigen hebben contacten met indrukwekkende namen in hun relatiekring. Onethische zelf-promotors kennen iedereen. Ze laten voortdurend namen vallen voor het effect.

 1. Melodramatisch gebruik van verontwaardiging

Ze kunnen schijnbaar gerechtvaardigde verontwaardiging op een theatrale manier spelen om zo hun geloofwaardigheid en integriteit te bevestigen. Ze beogen hiermee twijfel te zaaien bij de toehoorder.

 1. Strategisch gebruik van expliciete en impliciete intimidatie

Ze gebruiken hiervoor vage bedreigingen. Als je dan vraagt wat ze precies bedoelen, dan zal je het wel zien. Of je hebt het dan zelf gezocht.

 1. Ongepaste kalmte en bedaardheid

Ze tonen een atypische zelfbeheersing in situaties die normaal gezien ongerustheid of zelfs angst zouden veroorzaken. Bijvoorbeeld als ze op een leugen betrapt worden. Voor onethische zelf-promotors zijn deze gebeurtenissen altijd onschuldige misverstanden.

 1. Weinig diepgaande of langdurige zakelijke relaties

De meeste verkopers ontwikkelen hun cliënteel. Onethische zelf-promotors ontwikkelen vijanden. Hun zakelijk relaties zijn meestal van korte duur. Ze worden immers meestal vrij vlug ontmaskerd.

 1. Een historiek van verzwegen “misverstanden” en rechtszaken

Vermits ze onethisch te werk gaan, raken deze mensen wel eens in processen verwikkeld. Als ze met hun juridische problemen geconfronteerd worden, dan zeggen ze dat die onbelangrijk zijn, eigenlijk slechts spijtige misverstanden.

 1. Emotioneel onderontwikkeld

Ze zijn niet in staat oprechte emotie te tonen of te vol te houden. Op emotioneel vlak zijn er immers kortsluitingen in hun persoonlijkheidsontwikkeling ontstaan. Sommige onoprechte zelf-promotors zijn ook zichtbaar emotioneel onoprecht.

 1. Proberen moeilijke zaken te relativeren

Voor de onethische zelf-promotor is niets absoluut, zelfs niet juist of verkeerd. Goed en kwaad bestaan voor hen niet echt. Alles is relatief, het hangt ervan af hoe je het bekijkt. Gemaakte beloftes worden weer even makkelijk gebroken.

 1. Misleiding troef

Ze gebruiken bizarre redeneringen en zelfmisleiding om hun onethisch gedrag te rechtvaardigen. Ze ontkennen de onethische aard van hun gedrag door beweringen zoals iedereen doet het of jij zou hetzelfde doen als je de kans kreeg.

 1. Korte- en langetermijndwaling

Ze hebben het voortdurend over de lange termijn, maar ze denken en handelen op korte termijn.

 1. Manipulatie

Ze gebruiken eenvoudige manipulatieve technieken om een voordeel te bekomen. Hierbij deinzen ze er niet voor terug zaken te verbloemen, beter voor te stellen dan ze zijn of ronduit te liegen.

 1. Verleiding

Ze beschouwen interpersoonlijke beïnvloeders, zoals charme en innemendheid, als belangrijker dan op vaardigheden gebaseerde bekwaamheden.

 1. Opgelet als ze over vertrouwen spreken

Ze gebruiken graag woorden zoals openheid en vertrouwen om gebrek aan integriteit te verbergen. De meeste mensen hoeven hun integriteit niet te benadrukken. Onethische zelf-promotors doen dat echter wel.

 1. Dubbelzinnigheden

Ze gebruiken verbale dubbelzinnigheden als manipulatieve techniek. Op die manier vermijden ze zorgvuldig om in discussies in details te treden, waardoor ze hun aansprakelijkheid beperken. Als ze toch in de problemen geraken zullen ze zeggen dat je misbruik van hen maakt.

 1. Meten met eigen maatstaven

Ze hebben een gekleurde kijk op andere personen. In de ogen van de onethische zelf-promotor zijn alle anderen onethisch of zouden het zijn als ze de kans kregen. Ze gebruiken uitspraken zoals iedereen heeft zijn prijs, iedereen verdedigt zijn eigen belangen, als ik hen niet krijg dan krijgen zij mij wel.

 1. Kennen en herkennen andere manipulators

Ze hebben een uitstekende kennis van de technieken van andere manipulators. Onethische zelf-promotors zijn er trots op de technieken van andere manipulators te bestuderen en er over uit te wijden.

 1. Onbewogenheid

Ze blijven onbewogen onder de dreiging van ontmaskering. De meeste mensen ervaren wroeging als ze dreigen ontmaskerd te worden. Zo niet de onethische zelf-promotors. Hun verontwaardiging wordt alleen maar groter en hun eigendunk neemt toe. Ze handhaven hun onschuld.

 1. Expert in alles

Ze beweren expert te zijn op het vlak van een onrealistisch aantal vakgebieden. Onethische zelf-promotors spreken als autoriteit en zonder aarzeling over tal van onderwerpen.

Conclusies

Het is niet omdat je één of enkele van deze karakteristieken bij iemand herkent dat je met een onethische zelf-promotor te maken hebt. Dat zou een voorbarige conclusie zijn. Als je echter een tiental van deze karakteristieken ontdekt, is voorzichtigheid zeker geboden.

Website by Tonc | Privacybeleid