Klantenbinding

Soms kom je als accountmanager in een situatie waarin jij een verkoopopportuniteit ziet voor één van je klanten. Je kunt aan je klant een prospectiemogelijkheid doorgeven voor één van zijn accountmanagers. Interessant, want als je zo’n mogelijkheid doorgeeft aan dan doe je daarmee aan klantenbinding. Omgekeerd is ook mogelijk: je ontdekt bij jouw klant een verkoopopportuniteit van één van de partners waar jouw firma mee samenwerkt of voor één van je vrienden in de verkoop.

Hoe ga je dan best te werk? Je vraagt aan de persoon die je met jouw klant in contact wilt brengen of je haar gegevens mag doorgeven zodat ze met haar contact kunnen opnemen. Krijg je een bevestiging dan stuur je een eerste e-mail naar jouw klant waarin je de gegevens van de contactpersoon doorgeeft, met de vermelding dat ze met jouw groeten contact met haar kunnen opnemen. En je zet de contactpersoon in cc.

Je stuurt een tweede mail naar de contactpersoon waarin je haar bevestigt dat je haar gegevens hebt doorgegeven (zoals beloofd). Je vermeldt dan meteen de naam en de functie van de persoon die haar gegevens krijgt. En je zet jouw klant in cc.

Boodschap naar jouw klant. SUGG.: Vandaag was ik op bezoek bij … . Ik heb er gesproken met … (+ telefoonnummer en mailadres). Ze hebben interesse in … . Je kunt met mijn groeten contact opnemen met … . En … staat in cc. Veel succes.

Boodschap aan degene van wie je de gegevens doorgeeft. SUGG.: Ik heb zo juist jouw gegevens doorgegeven aan … (naam en functie) van de firma … (naam). Veel succes.

 

Op die manier kom je twee keer in beeld en wordt jouw bemiddelende rol duidelijk in de verf gezet. Hoe meer je dit soort initiatieven neemt, hoe waardevoller jij wordt in jouw netwerk.

 

Ter illustratie mijn mail naar mensen die interesse hebben in het gebruik van social media: Ik heb zelf een cursus gevolgd over het onderwerp “social media voor professionals” en het was een bijzonder helder opgebouwde cursus waarin klaar en duidelijk standpunten werden in genomen over zin en onzin van de social media en wat werkt en wat niet en waarom. Dat heeft mijn aanpak op dat vlak totaal veranderd en verbeterd. Ik kan de cursus van Mic Adam aanbevelen. Mic staat in, cc. mic@vanguard-leadership.be.

Even later stuur ik een tweede mail naar Mic waarin ik de gegevens bezorg van de persoon die de eerste mail ontvangen heeft, met die eerste persoon in cc.

 

Website by Tonc | Privacybeleid